- registrace jednotlivých soutěžících končí 10 minut před samotným závodem, pro kategorie 5 - 6 je uzávěrka přihlášek v 12:00

otevření kategorie je podmíněno startem minimálně 5 účastníků. V případě nenaplnění tohoto počtu bude kategorie sloučena s nejbližší věkovou kategorií, která následuje v programu soutěžních jízd.

- každý závodník je povinen vyplnit registrační formulář

- závodníci do 12ti let zaplatí startovné 50,- Kč (kategorie 1-3)

- závodníci starší 12ti let zaplatí startovné 100,- Kč (4.-6. kategorie)

- závodníkovi bez povinných ochranných pomůcek nebude umožněn start (seznam povinných ochranných pomůcek viz vybavení závodníků) .Pokud bude zjištěno, že závodník závod nebo jeho část odjel bez použití povinných ochranných prostředků, bude diskvalifikován!

- maximální počet soutěžících v jedné rozjížďce je 15 osob, výjimku může povolit ředitel závodu po dohodě se závodníky

- jízda soutěžících je vpravo, levá strana je určena pro předjíždění

- startovní číslo se umisťuje na záda závodníka

- měřící čip se umisťuje před startem kategorie na pravou nohu nad kotník

- po projetí cílem je povinnen závodník čip odevzdat pořadateli v cíli

- po skončení závodu je povinen každý závodník odevzdat své startovní číslo na prezentaci

- první výsledky jednotlivých jízd budou vyvěšeny na nástěnce v místě pořádání závodů; do 10 minut od doby vyvěšení těchto výsledků se mohou závodníci hlásit k případné reklamaci; po skončení této doby budou výsledky považovány za platné a na pozdější stížnosti nebude brán zřetel

1. závod 2014 

Naši partneři

Kalendář

7. 6. 2015
In-Line 2015 - Sletiště

25. 7. 2015
O pohár NC Oaza - OC OAZA

Scroll to top